Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Derecho Penal

Нашите адвокати специализирани в областта на наказателното право ще ви осигурят защита от следните престъпления:

 • Престъпления против собствеността - грабеж, въоръжен грабеж, кражба, присвояване, противозаконно отнемане на МПС
 • Престъпления против salud pública - наркотрафик, разпространение на наркотици
 • Престъпления против личността - телесни повреди, убийство (homicidio, asesinato)
 • Икономически престъпления - измами, източване на кредитни карти, пране на пари, фалшифиране на парични знаци.
 • Престъпления против личната свобода - отвличане, трафик на хора, незаконно задържане, заплахи
 • Престъпления против сексуалната свобода - изнасилване, блудство
 • Delitos de violencia doméstica, malos tratos en el ámbito familiar, violencia de género.
 • Престъпления против фамилните права и задължения - неплащане на издръжки, abandono de familia
 • Престъпления против социалното осигуряване и правата на работниците
 • Престъпления свързани с движението по пътищата - шофиране с превишена скорост, шофиране в пияно състояние, безразсъдно шофиране всички видове пътно-транспортни произшествия.
 • Престъпления против обществения ред - неизпълнение на полицейско разпореждане, незаконно притежаване на оръжие

Основните услуги, които ние предлагаме са:

 • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение (medidas cautelares) осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия
 • Обжалване на наложени мерки за неотклонение на обвиняеми и подсъдими лица
 • Защита от незаконосъобразни действия на разследващите органи (Fiscalia, Juzgado de Intrucción, Policia, Guardia Civil etc) в хода на досъдебното производство;
 • Представителство и защита в съдебна фаза пред всички инстанции (Juzgado de primera instancia,Audiencia Provincial, и Tribunal Supremo) като и пред Audiencia Nacional
 • Обжалване на решенията, определенията и присъдите постановени от съответната съдебна инстанция.
 • Споразумения за приключване на наказателни дела
 • Режим за изтърпяване на наказанията след влязла в сила присъда
 • Пълна правна асистенция в затворническите центрове
  • Изготвяне на молби за Permisos Ordinarios y Extraordinarios
  • Изготвяне на искове за промяна на затворническия режим - Трета степен - Тercer grado de tratamiento penitenciario.
  • Изготвяне на искове и правно представителство за кандидастване на - Libertad Provisional и Libertad Condicional
  • Правно представителство и изготвяне на всички видове искове и обжалване пред Juez de Vigilancia Penitenciaria e Instancias Superiores

 

Si, desea ponerse en contacto con nuestro bufete para consultar cualquier tema o quiere concertar una cita previa, por favor rellene este formulario:

еnviar una copia