Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Traspaso

Договорът за прехвърляне на търговския обект (traspaso) е договор за предаване на икономическата експлоатация на съществуващ бизнес,като най-често става въпрос за търговски обект (бар, ресторант, фризьорски салон) на нов собственик в замяна на парична сума.

Нашият екип от адвокати, препоръчва да се направи traspaso чрез продажба или прехвърляне на всички активи и права, които дружеството притежава (лицензи, разрешения, оборудване, търговски наименования, договор за наем и т.н).

Безспорно един от най-големите подводни камъни при сключване на договор за traspaso е цесията на договора за наем, тъй като съществуват наемни договори с клаузи, които забраняват преарендуването от трети лица. От друга страна наемодателя има законовото право да повиши наема с до 20% с новия наемател.

Не по-малко важна от правната страна е икономическата страна на всяка една сделка за traspaso. Преди да се отиде към какъвто и да е проект за traspaso е необходимо да се направи задълбочен финансово-икономически анализ на бизнеса обект на прехвърляне.

Нашият екип от икономисти ще изготви за вас:

  • Анализ на приходите от продажби
  • Анализ на разходите (разходи за наем, материали, персонал и др.)
  • Анализ на клиентската база
  • Оценка на имиджа на търговската марка
  • Взаимоотношения с доставчици

Правните услуги, които предлагаме на нашите клиенти желаещи да започнат бизнес чрез traspaso са:

  • Предпроектно консултиране по всички правни въпроси свързани с договора за traspaso
  • Консултиране и изготвяне на всички видове договори за traspaso
  • Процесуално представителство пред наемодателя
  • Процесуално представителство и защита пред всички общински, автономни и държавни органи по въпроси свързани с лицензи, разрешения и др.

За всички, които имат бизнес и желаят да го прехвърлят чрез traspaso ние можем също да им помогнем!


 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.