Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Franquicia

Франчайзингът-La franquicia (исп. език) e вид договорно взаимотношение между пазарни субекти, при които едната страна El Franquiciador преостъпва на друга страна El franquiciado правото на използване на търговска марка, дизайн, патенти know-how срещу заплащане.

В Испания това заплащане се състои от две части:

 • Еднократна - наречена Canon de Entrada заплаща се един единствен при подписване на договора за franquicia.
 • Многократна - наречена royalti по време на целия период на договора като заплаща месечно. Royalti може да бъде два вида:
  • Fija - заплаща се твърда такса без значение от оборота
  • Variаble - заплаща се като твърд % от оборота (Внимание!!! Заплаща се твърд % от оборота не от печалбата)

От друга страна El Franquiciador може да задължи еl franquiciado на направи ремонт на своя локал, като посочи предварително избрана строителна фирма, която естествено извършва ремонта на завишени цени.

Друга особеност е, че El Franquiciador задължава еl franquiciado да купува стоки, консумативи и т.н. от свои доставчици пак на завишени цени.

За всички, които искат да развиват свой бизнес чрез франчайзинг ние предлагаме следните услуги:

 • Съвети и насоки за избора на франчайз
 • Предварителен финансово-счетоводен анализ на проекта
 • Предварителна правна оценка на франчайзинговият договор
 • Правна помощ при водене на преговори с еl Franquiciador относно клаузите на франчайзинговият договор
 • Предевяване на искове при неспазване на договора от страна на еl Franquiciador
 • Процесуално представителство пред всички съдебни органи при възникнали проблеми.

 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.