Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Договори

Търговски договор или търговско споразумение е двустранно споразумение, което има правен и търговски характер. Като цяло, за да може договорът да се определи като търговски, следва да обхваща търговските сделки, както са определени в настоящето законодателство.

Нашите адвокати специалисти по Търговско право ще ви консултират как да подготвите,изготвите и сключите следните договори:

 • Договори за покупко-продажба
 • Договори за наем и аренда
 • Договор за лизинг
 • Договор за факторинг
 • Комисионен договор
 • Застрахователен договор
 • Договор Contrato de Agencia
 • Спедиционни договори за превоз на товари-по суша, море и въздух

Можете да се възползвате от следните услуги в случай на неизпълнение на търговски договор:

 • Извънсъдебно споразумение за решаване на търговски спорове
 • Процесуално представитество пред Арбитражен Съд
 • Процесуално представителство пред Граждански съд

 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.