Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Търговско право

Tърговско право урежда упражняването на търговска дейност. Ние сме изправени пред една много динамична област на правото, която се адаптира към постоянните нужди на бизнеса, на пазара и обществото.

Всяка една фирма, която развива търговска дейност поема много юридически рискове, които могат да се избегнат с превантивна правна консултация. За да се постигне това ние консултираме търговското дружество по какъв начин всички правни аспекти трябва да бъдат взети под внимание при вземането на решения.

Tърговско право

За вас ще работи силен екип от професионалисти с дългогодишен опит във всички области на търговското право. Нашите клиенти могат да се възползват от широк набор услуги и консултации по въпроси на корпоративното право и в изготвянето и договарянето на всички видове търговски договори.

Нашата цел е да допринесем за развитието на бизнеса, независимо от етапа, в който се намирате, от създаването, растежа и укрепването на компанията до нейното продаване и ликвидация.

За да получите по-подробна информация за нашите услуги ви съветваме да разгледате нашите специализирани секции:

Специално внимание сме отделили на два вида договори, които смятаме, че ще преставляват специален интерес за вас, а именно: traspaso и franquicia.


 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.