Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Имиграционно право

Имиграционно право

Нашия специализиран отдел по имиграционно право ще ви помогне със съвети и консултации относно вашето законно пребиваване в Испания.

Ние предлагаме на нашите клиенти бързо, ефикасно и икономично решение за техните нужди, с персонално внимание от начало до край.

Основните направления, по които работим в областта на имиграцционното право в Испания са:

 

 1. Кандидастване и получаване на Número de Identidad de Extranjero (NIE)
  • Кандидастване и получаване на NIE за първи път
  • Кандидастване и получаване на NIE при брак
  • Кандидатсване за възстановяване на NIE с изтекъл срок
 2. Кандидатстване за испанска националност

  Пълно правно съдействие, консултации и процесуално представителство за получаване на испанска националност (nacionalidad española)

 3. Признаване на български дипломи за висше образование в Испания

  Консултации и процесуално представителство пред испанското Министерство на образование във връзка с легализацията и признаването на български дипломи за висше образование.

 4. Cancelación de antecedentes penales

  Кандидатстване за пълна реабилитация след изтърпяване на влязла в сила ефективна присъда в Испания. Получаване на чисто съдебно свидетелство за съдимост от Испания.


 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.