Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Застрахователно право

В областта на застраховането българо-испанската адвокатска кантора предлага широк диапазон от услуги. За нашите клиенти работи висококвалифициран екип от специалисти с над 25 годишна практика.

Най-голямото ни предимство е, че ние притежаваме собствена Correduría de Seguros (застрахователен брокер).

Този факт ни служи като отличителна марка за качество в сравнение с други адвокатски кантори. По този начин ние черпим опит и знания от "кухнята на застраховането".В областта на застрахователния бизнес много малко адвокатски практики могат да се похвалят с комбинация от адвокатска кантора + Correduría de Seguros.

При настъпване на застрахователно събитие нашите специалисти ще ви изготвят цялостна стратегия за предевяването на претенции пред застрахователните компании. Много важна част от тази стратегия е извънсъдебното решаване на съответния казус. Освен че пести време, цената на правните услуги е много по-ниска в сравнение с класическия съдебен процес.

Услугите, които ние предоставяме са:

  • Консултации по всички видове застрахователни договори
  • Продажба на всички видове застраховки чрез собствена Correduría de Seguros.
  • Предевяване на съдебни искове срещу застрахователни компании при настъпване на застрахователно събитие
  • Завеждане на съдебни искове и процесуално представителство за изплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди
  • Консултации и правна защита при претърпени Пътно-транспортни произшествия (ПТП)
  • Консултации и процесуално представителство по предявени от застрахователя регресни искове.
  • Обжалване на всички видове съдебни решения пред по-горна съдебна инстанция
  • Извънсъдебно решаване на спорове. Предложение за помирение чрез изготвяне на escrito от нашата Correduría de Seguros.

 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.