Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Данъчно право

В областта на данъчното право, където законодателната рамка се развива непрекъснато, ние се отличаваме с дългогодишен опит, както и с нашата висока степен на специализация в тази област, което ни позволява да предоставим на нашите клиенти високо качество на обслужване при планирането, анализа и консултации по време ежедневната си работа с данъчната администрация. Ние сме наясно, че качеството на данъчния съвет има пряко отражение върху приходите на нашите клиенти.

Затова екипът от данъчни професионалисти на ADADE Fiscal, с който работим, залага на иновативните данъчни консултации. Нашите специалисти в областта на данъчното облагане, предлагат съвети за всяка сделка от търговско или гражданско естество, както за бизнеса, така и за физически лица. Нашите данъчни адвокати са в състояние да предложат цялостна услуга, в отговор на ситуации с голяма сложност, по дела от национален или международен характер, по които се извършва непрекъснат мониторинг на законодателството и новите инициативи на ЕС.

Ние ще ви помогнем да решите вашите проблеми с данъчната администрация при настъпване на следните процедури:

 1. Процедури при инспекция и проверка на данъци.
  • Подготовка и изработване на стратегия при настъпване на данъчна инспекция и/или проверка
  • Процесуално представителство по време на инспекция и/или проверка пред Agencia Trbutaria
  • Консултиране, изготвяне на стратегия и процесуално представителство при обжалване на ревизионни актове по адмнистративен ред (recurso de reposición) пред Agencia Trbutaria
  • Консултиране, изготвяне на стратегия и процесуално представителство при обжалване на ревизионни актове по съдебен ред (Reclamación económico-administrativa) пред Tribunal Económico-Administrativo
  • Консултиране и процесуално представителство при обжалване на съдебни решения пред по-горна съдебна инстанция- los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo
 2. Процедури при събиране на вземания от Agencia Tributaria
  • Представителство при преговори за разсрочване на данъчни задължения пред Agencia Trbutaria
  • Изготвяне на погасителен план за расрочване на данъчни задължения
  • Процесуално представителство, консултиране и изготвяне на стратегия при процедури на apremio.
  • Консултиране и процесуално представителство на управители (Administradores) при установяване на съдебната отговорност при различните процедури на събиране на вземания

 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.