Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Гражданско право

Правни консултации и съдействие за решаване на възникнали гражданско-правни проблеми

Консултации, правна помощ, процесуално представителство пред съд от Aдвокат и Procurador

 • Развод - по взаимно съгласие (Mutuo acuerdo) - изготвяне на Споразумение Convenio Regulador-

  ОФЕРТА-Развод по взаимно съгласие в Испания без  да са включени попечителство на деца и делба на имущество-фиксирана цена от 726€+разходи за procurador(Цената е за двамата съпрузи!)

 • Divorcio contencioso
 • Вещноправни искове за собственост след развода:
  • Делба на имущество след развод
  • Ползване на семейното жилище след развод
 • Консултации, правно съдействие и процесуално представителство при спор за родителски права.
  • Custodia Monoparental
  • Custodia Compartida
 • Искове за издръжка-
  • Pensión de alimenticia de los hijos
  • Pensión compesantoria
 • Oбжалване на решенията за размера (увеличаване или намаляване) на присъдената издръжка
 • Изготвяне на предбрачни договори - Separación de bienes
 • Всички видове обжалвания пред съответната съдебна инстанция

 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.