Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Asesoria Laboral

Ние ви предлагаме висококачествени комплексни услуги в областта на трудовото право и наемането на персонал.

Нашите специалисти ще ви помогнат да:

 • Да изградите най-оптималната стратегия за управлението на персонала в зависимост от вида и сектора, в който работите и юридическата форма на вашата фирма.
 • Да бъдете консултирани относно всички видове трудови договори в Испания.
 • Да се изготвят трудовите договори на вашите работници и/или служители като тези договори бъдат регистрирани в INEM чрез системата contrat@
 • Да се изготвят месечните ведомости за работни заплати (nominas)
 • Да се изчислят дължимите социални осигуровки и тяхното плащане на Seguridad Social (TC1;TC2)
 • Да представите формуляр IRPF 111 и неговата годишна справка IRPF 190
 • Да удължите съществуващи трудови договори
 • Да прекратите трудови довори
 • Да изчислите finiquito при прекратяване на трудови договори
 • Да изготвите Certificados de Empresa
 • Да ви съдействат при изготвянето на документи за болнични, майчинство, бащинство и т.н.
 • Tramitación de partes IT
 • Да ви консултират, съдействат и представляват в случай на проверка от Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)
 • Да ви подготвят и управляват вашите Libros de visita.
 • Да ви консултират за алтернaтивни форми за наемане на персонал - Contratos Mercantiles
 • Prevención de Riesgos Laborales

 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.